Bảng giá Cloud VPS

Thuê máy chủ ảo Cloud VPS – VMWARE tại Việt Nam Máy chủ ảo – Công nghệ VMWARE. Trung tâm máy chủ tại Việt Nam.
Cloud – VM Gold
VNĐ 600 .000 /MON
 • CPU (Share) IBMX3650M4 2xXeon X5650 hoặc 2xXeon E5-2650
 • 1GB RAM
 • 40GB HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 IP
 • Phương thức quản trị Remote desktop
 • Hệ điều hành Windows / Linux
 • Máy chủ Việt Nam
 • Trung tâm dữ liệu FPT Data
 • 24 x 7 Hỗ trợ
 • 12 tháng Thời hạn hợp đồng tối thiểu
Cloud – VM Diamond
VNĐ 800 .000 /MON
 • CPU (Share) IBMX3650M4 2xXeon X5650 hoặc 2xXeon E5-2650
 • 2GB RAM
 • 60GB HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 IP
 • Phương thức quản trị Remote desktop
 • Hệ điều hành Windows / Linux
 • Máy chủ Việt Nam
 • Trung tâm dữ liệu FPT Data
 • 24 x 7 Hỗ trợ
 • 12 tháng Thời hạn hợp đồng tối thiểu
Cloud – VM Platium
VNĐ 1 .000.000 /MON
 • CPU (Share) IBMX3650M4 2xXeon X5650 hoặc 2xXeon E5-2650
 • 3GB RAM
 • 100GB HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 IP
 • Phương thức quản trị Remote desktop
 • Hệ điều hành Windows / Linux
 • Máy chủ Việt Nam
 • Trung tâm dữ liệu FPT Data
 • 24 x 7 Hỗ trợ
 • 12 tháng Thời hạn hợp đồng tối thiểu
Cloud – VM Basic A
VNĐ 180 .000 /MON
 • CPU (Share) 1 Cores
 • 512MB RAM
 • 10GB HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 IP
 • Phương thức quản trị Remote desktop
 • Hệ điều hành Windows / Linux
 • Máy chủ Việt Nam
 • Trung tâm dữ liệu FPT Data
 • 24 x 7 Hỗ trợ
 • 12 tháng Thời hạn hợp đồng tối thiểu
Cloud – VM Basic B
VNĐ 450 .000 /MON
 • CPU (Share) 1 Cores
 • 1GB RAM
 • 25GB HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 IP
 • Phương thức quản trị Remote desktop
 • Hệ điều hành Windows / Linux
 • Máy chủ Việt Nam
 • Trung tâm dữ liệu FPT Data
 • 24 x 7 Hỗ trợ
 • 12 tháng Thời hạn hợp đồng tối thiểu
Cloud – VM Basic C
VNĐ 650 .000 /MON
 • CPU (Share) 2 Cores
 • 2GB RAM
 • 40GB HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 IP
 • Phương thức quản trị Remote desktop
 • Hệ điều hành Windows / Linux
 • Máy chủ Việt Nam
 • Trung tâm dữ liệu FPT Data
 • 24 x 7 Hỗ trợ
 • 12 tháng Thời hạn hợp đồng tối thiểu