Thiết kế web Bảo Mật Code Đăng Nhập WordPress

Lượt xem: 1304 | Đăng ngày 2019-06-04

Hiện nay nhu cầu bảo mật web sử dụng mã nguồn WordPress rất lớn ? trên Google có rất nhiều Plugin bảo mật dạng đổi link đăng nhập Wp-Admin nhưng đổi vậy vẫn chưa ăn thua để bảo mật được 100%.

Web Ngành không khẳng định bảo mật 100% nhưng chúng tôi sẽ bảo mật cho khách hàng nào thiết kế WordPress bên Web Ngành mọi thông tin đăng nhập chỉ có nội bộ biết hoặc những tài khoản đăng ký sẽ được cấp cho một keyword đăng nhập.

Hiện tại Web Ngành đang sở hữu bảo vệ đăng nhập hiệu quả bước đầu. Các đường dẫn như wp-admin, wp-login.php của Web Ngành đều không truy cập được, chỉ có link đăng nhập ẩn và không ai có thể tìm ra link đăng nhập ẩn này ngoại trừ việc Google index lên.

Nhưng các bạn đừng cười vội, việc các bạn tìm thấy không đơn giản là bạn có thể đăng nhập được. Vì Web Ngành đã dựng 1 keyword phía sau mật khẩu, chỉ có nội bộ mới có thể đăng nhập vào khi biết keyword đó.

Web Ngành không khẳng định bảo mật 100% nhưng sẽ bảo mật được một phần nào đó cho WordPress Đăng Nhập. Ai có nhu cầu liên hệ để được tư vấn và cài đặt dịch vụ trên.

Tagged with: , , , ,