Bảng giá Mail Server FPT

XayWeb cung cấp các gói dịch vụ mail server vmware, mail server tại trung tâm dữ liệu FPT, Việt Nam, với 3 gói cơ bản tùy đáp ứng nhu cầu khách hàng..
VM-GOLD
VNĐ 1 .100.000 /MON
 • 40GB Lưu trữ
 • 1GB RAM
 • 1 Domain
 • Tùy chỉnh người dùng
VM-DIAMOND
VNĐ 1 .300.000 /MON
 • 60GB Lưu trữ
 • 2GB RAM
 • 1 Domain
 • Tùy chỉnh người dùng
VM-PLATIUM
VNĐ 1 .500.000 /MON
 • 100GB Lưu trữ
 • 3GB RAM
 • 1 Domain
 • Tùy chỉnh người dùng
Gmail Mail CB
VNĐ 1 .450.000 /YEAR
 • 30GB Lưu trữ
 • 1 Domain
 • Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại và email
Gmail Mail DN
VNĐ 3 .350.000 /YEAR
 • Bộ nhớ vô hạn (hoặc 1TB cho mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)
 • Kiểm tra và báo cáo chuyên sâu cho nội dung và chia sẻ trên Drive
 • Kiểm soát nâng cao của quản trị viên cho Drive
 • Google Vault dành cho eDiscovery bao gồm email, trò chuyện, tài liệu và tệp
 • Dễ dàng tìm kiếm và xuất sang các định dạng khác nhau
 • Lưu trữ tất cả email do công ty bạn gửi đi
 • Đặt chính sách lưu giữ thư
 • Đặt và kích hoạt tính năng lưu giữ chứng cứ pháp lý trong hộp thư đến
 • Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại và email