Bảng giá Hosting XayWeb

XayWeb cung cấp Hosting cá nhân giá rẻ cho cá nhân.
Sinh Viên
VNĐ 40 .000 /MON
 • 20GB Bandwidth
 • 900Mb SDD
 • 1 Domain
 • Unlimited Sub-Domain
 • Unlimited Email Host Domain
 • 1 Database
 • CPanel Hosting
 • Nhận ASP/ASP.net/PHP
 • Việt Nam Data center FPT
 • Tối thiểu thanh toán 12 tháng
 • 24/7 Support
Cá nhân
VNĐ 52 .000 /MON
 • 35GB Bandwidth
 • 1,2GB SDD
 • 1 Domain
 • Unlimited Sub-Domain
 • Unlimited Email Host Domain
 • 1 Database
 • CPanel Hosting
 • Nhận ASP/ASP.net/PHP
 • Việt Nam Data center FPT
 • Tối thiểu thanh toán 12 tháng
 • 24/7 Support
Cá nhân +
VNĐ 72 .000 /MON
 • Unlimited Bandwidth
 • 2GB SDD
 • 1 Domain
 • Unlimited Sub-Domain
 • Unlimited Email Host Domain
 • 3 Database
 • CPanel Hosting
 • Nhận ASP/ASP.net/PHP
 • Việt Nam Data center FPT
 • Tối thiểu thanh toán 12 tháng
 • 24/7 Support
Doanh nghiệp
VNĐ 96 .000 /MON
 • Unlimited Bandwidth
 • 3GB SDD
 • 2 Domain
 • Unlimited Sub-Domain
 • Unlimited Email Host Domain
 • 4 Database
 • CPanel Hosting
 • Nhận ASP/ASP.net/PHP
 • Việt Nam Data center FPT
 • Tối thiểu thanh toán 12 tháng
 • 24/7 Support