Bảng giá Hosting Doanh nghiệp

XayWeb các gói hosting dưới đây lưu trữ cao giúp cho doanh nghiệp phát triển nhiều website
TMDT
VNĐ 135 .000 /MON
 • Unlimited Bandwidth
 • 4GB SDD
 • 4 Domain
 • Unlimited Sub-Domain
 • Unlimited Email Host Domain
 • 5 Database
 • CPanel Hosting
 • Nhận ASP/ASP.net/PHP
 • Việt Nam Data center FPT
 • Tối thiểu thanh toán 12 tháng
 • 24/7 Support
Chuyên nghiệp
VNĐ 205 .000 /MON
 • Unlimited Bandwidth
 • 7GB SDD
 • 6 Domain
 • Unlimited Sub-Domain
 • Unlimited Email Host Domain
 • 8 Database
 • CPanel Hosting
 • Nhận ASP/ASP.net/PHP
 • Việt Nam Data center FPT
 • Tối thiểu thanh toán 12 tháng
 • 24/7 Support
Doanh nghiệp Plus
VNĐ 325 .000 /MON
 • Unlimited Bandwidth
 • 15GB SDD
 • 10 Domain
 • Unlimited Sub-Domain
 • Unlimited Email Host Domain
 • 15 Database
 • CPanel Hosting
 • Nhận ASP/ASP.net/PHP
 • Việt Nam Data center FPT
 • Tối thiểu thanh toán 12 tháng
 • 24/7 Support
DN Plus+
VNĐ 600 .000 /MON
 • Unlimited Bandwidth
 • 30GB SDD
 • 15 Domain
 • Unlimited Sub-Domain
 • Unlimited Email Host Domain
 • 20 Database
 • CPanel Hosting
 • Nhận ASP/ASP.net/PHP
 • Việt Nam Data center FPT
 • Tối thiểu thanh toán 12 tháng
 • 24/7 Support