Bảng giá Hosting FPT

XayWeb là đại lý được FPT cấp đại lý giá rẻ cho Hosting.
Giga Plus
VNĐ 200 .000 /MON
 • 400GB Bandwidth
 • 1GB HDD
 • 5 Sub-Domain
 • 15 Email Host Domain
 • 2 Database
 • CPanel Hosting
 • Nhận ASP/ASP.net/PHP
 • Việt Nam Data center FPT
 • Tối thiểu thanh toán 12 tháng
 • 24/7 Support
Giga ADVANCE
VNĐ 350 .000 /MON
 • 600GB Bandwidth
 • 1,5GB HDD
 • 10 Sub-Domain
 • 20 Email Host Domain
 • 3 Database
 • CPanel Hosting
 • Nhận ASP/ASP.net/PHP
 • Việt Nam Data center FPT
 • Tối thiểu thanh toán 12 tháng
 • 24/7 Support
Giga EXTREME
VNĐ 550 .000 /MON
 • 800GB Bandwidth
 • 2GB HDD
 • 15 Sub-Domain
 • 25 Email Host Domain
 • 4 Database
 • CPanel Hosting
 • Nhận ASP/ASP.net/PHP
 • Việt Nam Data center FPT
 • Tối thiểu thanh toán 12 tháng
 • 24/7 Support
Giga SUPER
VNĐ 750 .000 /MON
 • 1000GB Bandwidth
 • 4GB HDD
 • 30 Sub-Domain
 • 40 Email Host Domain
 • 5 Database
 • CPanel Hosting
 • Nhận ASP/ASP.net/PHP
 • Việt Nam Data center FPT
 • Tối thiểu thanh toán 12 tháng
 • 24/7 Support