Bảng giá Domain / Tên miền

XayWeb là đại lý tên miền của nhiều bên như Zcom, TenTen và nhiều bên khác cung cấp. Đã VAT 10%
Tên MiềnPhí đăng kýPhí duy trìTổng
.vn750,000đ455,000đ750,000đ
.com.vn630,000đ335,000đ630,000đ
.net.vn630,000đ630,000đ630,000đ
.biz.vn630,000đ630,000đ630,000đ
.gov.vn630,000đ630,000đ630,000đ
.name.vn75,000đ75,000đ75,000đ
.org.vn350,000đ350,000đ350,000đ
.pro.vn350,000đ350,000đ350,000đ
.ac.vn350,000đ350,000đ350,000đ
.info.vn350,000đ350,000đ350,000đ
.health.vn350,000đ350,000đ350,000đ
.int.vn350,000đ350,000đ350,000đ
.com 280,000đ308,000đ262,900đ
.biz 330,000đ363,000đ64,900đ
.info 340,000đ374,000đ53,900đ
.net 300,000đ330,000đ295,900đ
.club 360,000đ396,000đ31,900đ
.xyz 285,000đ313,500đ16,500đ
.online 790,000đ869,000đ20,900đ
.org 300,000đ330,000đ341,000đ
.pro 384,001đ422,401đ86,900đ
.news 510,000đ561,000đ218,900đ
.services 541,800đ595,980đ97,900đ
.asia 360,000đ396,000đ107,800đ
.site 770,000đ847,000đ16,500đ
.website 490,000đ539,000đ31,900đ
.shop 890,000đ979,000đ174,900đ
.top 278,000đ305,800đ42,900đ
.me 645,000đ709,500đ97,900đ
.mobi 455,000đ500,500đ86,900đ
.co 620,000đ682,000đ284,900đ
.ventures 886,200đ974,820đ152,900đ