Bảng giá Hosting giảm phí

XayWeb các gói dưới đây giúp doanh nghiệp giảm chi phí
XayWeb H1
VNĐ 500 .000 /Y
 • Unlimited Bandwidth
 • 750Mb SSD
 • 1 Domain
 • Unlimited Sub-Domain
 • 1 Database
 • DA Hosting
 • Tối thiểu thanh toán 12 tháng
 • 24/7 Support
XayWeb H2
VNĐ 800 .000 /Y
 • Unlimited Bandwidth
 • 1,5Gb SSD
 • 2 Domain
 • Unlimited Sub-Domain
 • 2 Database
 • DA Hosting
 • Tối thiểu thanh toán 12 tháng
 • 24/7 Support
XayWeb H3
VNĐ 1 .200.000 /Y
 • Unlimited Bandwidth
 • 3Gb SSD
 • 3 Domain
 • Unlimited Sub-Domain
 • 2 Database
 • DA Hosting
 • Tối thiểu thanh toán 12 tháng
 • 24/7 Support
XayWeb H4
VNĐ 1 .500.000 /Y
 • Unlimited Bandwidth
 • 6GB SDD
 • 5 Domain
 • Unlimited Sub-Domain
 • Unlimited Email Host Domain
 • 5 Database
 • DA Hosting
 • Tối thiểu thanh toán 12 tháng
 • 24/7 Support