Chứng chỉ bảo mật SSL Comodo PositiveSSL

Lượt xem: 1609 | Đăng ngày 2019-06-08Certificate Comodo PositiveSSL
Bạn có thể mua chứng chỉ này cho tên miền tenmien.com hoặc www.tenmien.com hoặc bất cứ tên miền phụ nào của bạn. Sau khi có chứng chỉ SSL, đường dẫn website của bạn sẽ có dạng sau HTTPS://

  • 165,000đ / 1 năm
  • 280,000đ / 2 năm
  • 1 Tên miền
  • XÁC MINH TÊN MIỀN DV
  • KHÔNG CÓ THANH ĐỊA CHỈ MÀU XANH
  • PHÁT HÀNH LẠI KGH
  • 5 – 10 PHÚT PHÁT HÀNH
  • HỖ TRỢ THIẾT BỊ DI ĐỘNG
  • 30 NGÀY HOÀN TIỀN
  • 10,000.00$ BẢO HIỂMTagged with: , , , ,