Chứng chỉ bảo mật SSL Comodo Positive SSL Wildcard

Lượt xem: 1491 | Đăng ngày 2019-06-08

Certificate Comodo PositiveSSL Wildcard
Bạn có thể mua chứng chỉ này cho tên miền tenmien.com hoặc www.tenmien.com hoặc bất cứ tên miền nào của bạn. Sau khi có chứng chỉ SSL, đường dẫn website của bạn sẽ có dạng sau

  • 2,100,000đ / 1 năm
  • 3,250,000đ / 2 năm
  • 1 Tên miền
  • XÁC MINH TÊN MIỀN DV
  • KHÔNG CÓ THANH ĐỊA CHỈ MÀU XANH
  • PHÁT HÀNH LẠI KGH
  • 5 – 10 PHÚT PHÁT HÀNH
  • HỖ TRỢ THIẾT BỊ DI ĐỘNG
  • 30 NGÀY HOÀN TIỀN
  • 10,000.00$ BẢO HIỂM

Tagged with: , , , ,